Gabinet Kosmetyczny Piękność Dnia z siedzibą ul. Wita Stwosza 6, 40-036 Katowice.  (zwana dalej „Firmą”) w ramach strony www.pieknoscdnia.com.pl udostępnia informacje na temat Firmy oraz oferowanych przez nią produktów i usług.

Firma kładzie duży nacisk na ochronę bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przedstawienie Państwu, jakie dane Firma może gromadzić, jak może je wykorzystywać oraz komu może je udostępniać. Firma oświadcza, iż dane nie będą przetwarzane dla innych celów niż te określone w Polityce prywatności.

Dlaczego Firma przetwarza Państwa dane osobowe?

Firma przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

umożliwienia odpowiedzi na Państwa zapytania/uwagi wysyłane poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej, w zakładce KONTAKT;
dla celów statystycznych;
badania zapotrzebowania na informację dotyczące konkretnych produktów oferowanych przez Firmę;
monitorowania i poprawy usług dostarczanych przez Firmę za pośrednictwem strony internetowej.
Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Firmę?

Firma przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania kontaktu z Państwem – takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, treść przesłanej przez Państwa wiadomości. Ponadto dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług oraz komfortowego korzystania ze strony internetowej Firmy.

Jeśli interesuje Państwa zatrudnienie w Spółce, Firma przetwarza Państwa dane osobowe, dane kontaktowe, niezbędne do oceny posiadanych przez Państwa kwalifikacji.

Gromadzenie Państwa danych osobowych odbywa się po zawiadomieniu i uprzednim uzyskaniu Państwa zgody.

Kto posiada dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych posiada wyłącznie Firma.

Czy Firma przekazuje Państwa dane osobowe innym?

Państwa dane osobowe nie są dostarczane, ujawniane, ani przekazywane innym podmiotom.

Czy Firma na swojej stronie internetowej wykorzystuje pliki cookies?

Strona internetowa Firmy wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są wykorzystywane do monitorowania i analizy wykorzystania przez Państwa strony internetowej.

Gdzie przechowywane są Państwa dane osobowe?

Firma przechowuje Państwa dane osobowe na serwerze w siedzibie Firmy.

Czy Państwa dane osobowe są bezpieczne?

Firma podjęła niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i przetwarzaniem.

Jakie przysługują Państwu prawa odnośnie danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Firmę jesteście Państwo uprawnieni do żądania od Firmy informacji czy Państwa dane były przetwarzane, dokonania korekty, uzupełnienia, usunięcia danych w całości lub części w przypadku, gdy są nieprawidłowe, niekompletne. W dowolnym czasie możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt

W razie pytań/zastrzeżeń/uwag należy je kierować pod adresem: Gabinet Kosmetyczny Piękność Dnia z siedzibą ul. Wita Stwosza 6, 40-036 Katowice

Firma zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian do Polityki prywatności.

Akceptując postanowienia Polityki prywatności zgadzacie się Państwo na przetwarzanie Twoich danych przez Firmę w sposób w niej opisany.

Katowice, dnia 1 maja 2018 roku